Chatboty w branży deweloperskiej

robot

Bez snu, bez posiłków, bez przerw. Pracują 24 godziny na dobę. Żartują, opowiadają anegdoty, odpowiadają na pytania i potrafią prowadzić konwersację na różne tematy. Doradzają i sprzedają, a przy tym pozyskują informacje o potrzebach i oczekiwaniach potencjalnych klientów. Chatboty i voiceboty przestały być tylko rynkową nowością dostępną dla wybranych. Coraz więcej firm stawia na automatyczną obsługę klienta dostępną przez całą dobę. Ile można zyskać stosując boty w marketingu nieruchomości?

Przyszłość… to dziś

„Przepraszam, czy jest Pani człowiekiem?”. Ponad 15 lat temu tego typu pytanie skierowane do konsultantki telefonicznej było zabawnym zdarzeniem, w trakcie pracy z klientem. Wówczas z łatwością można było odróżnić rozmowę z realnym człowiekiem od połączenia z automatyczną sekretarką. Obrazy sztucznej inteligencji przejmującej ludzkie zachowania prezentowane były w literaturze i kinie. Dziś futurystyczna wizja świata staje się naszą rzeczywistością.

Chatboty (i coraz częściej voiceboty) stanowią nową generację komunikatorów, które zapewniają profesjonalną i całodobową obsługę klientów. W przeciwieństwie do dobrze znanych automatycznych sekretarek i zautomatyzowanych czatów, potrafią one imitować ludzkie reakcje i zachowanie. Co ciekawe, początek rozwoju sztucznej inteligencji datowany jest na 1950 roku. Wówczas to Alan Turning opracował specjalny test badający zdolności intelektualne maszyn (udające człowieka w rozmowie poprzez terminale tekstowe). Test Turninga wykorzystywany był aż do 2019 roku w konkursie na Nagrodę Loebnera. Na jego podstawie sędziowie musieli ustalić, kiedy rozmawiają z człowiekiem, a kiedy z maszyną. Biorąc pod uwagę ówczesne osiągnięcia, dziś wiemy, że pierwsze boty pojawiły się ok. 40 lat przed uruchomieniem pierwszej strony internetowej!

We współczesnych botach zastosowanie znalazły silniki umożliwiające przetwarzanie naturalnego języka tzw. NLP (Natural Language Processing), a tym samym osoby mające kontakt z chatbotem lub voicebotem nie muszą konstruować swoich wypowiedzi według określonego klucza. Możemy zapomnieć o irytujących automatach proszących o wybieranie kolejnych cyferek na klawiaturze, aby uzyskać informację na określony temat. I nie ma już potrzeby studiowania długiej listy obszarów tematycznych, z których można wybrać ten najbliższy nurtującej sprawie.

Warto również dodać, że chatboty i voiceboty nowej generacji zostały „wzbogacone” o algorytm uczenia maszynowego (Machine Learning). W ten sposób, zyskują one wszelkie niezbędne elementy, dzięki którym zdolne są do przyjmowania naturalnego ludzkiego zachowania. To oznacza, że dla bota prowadzenie swobodnej konwersacji z człowiekiem jest proste, a przy tym potrafi uczyć się, w oparciu o przeprowadzone wcześniej rozmowy. Takie połączenie to prosta droga do niczym nieograniczonych możliwości, które skutecznie wspierają marketing internetowy dla m.in. deweloperów, komunikację z klientem oraz proces sprzedażowy.

Profesjonalizm w 100%

Fascynujący, chociaż wciąż budzący lekki niepokój temat botów staje się stałym elementem strategii sprzedaży wielu firm. Coraz lepiej zaprojektowane boty trudno odróżnić go od prawdziwego człowieka. Obecnie mówi się o prawdziwym przełomie, który nastąpił w 2019 roku. Wówczas firmy takie jak Google, Facebook czy Microsoft zrobiły kolejny krok. Na świecie pojawiły się boty II generacji, których działanie mocno wykracza poza model question-answer. Specjaliści nie mają żadnych wątpliwości, naturalne zachowanie, zdolność prowadzenia swobodnej konwersacji, a także możliwość ciągłego uczenia się sprawiają, że boty będą coraz doskonalsze i z łatwością poradzą sobie z problemami takimi jak np. nierozpoznanie pytania klienta.

W praktyce współczesne chatboty oraz voiceboty wykonują pracę wykraczającą poza obszar udzielania odpowiedzi. W oparciu o prowadzoną konwersację potrafią zaproponować określone rozwiązania, np. ustalić termin spotkania ze sprzedawcą, przedstawić ofertę większego mieszkania lub poinformować klienta o dostępności innych lokali o podobnych parametrach. Kluczowe dla firm jest to, że boty zapamiętują rozmowę z klientem i jego preferencje zakupowe. To natomiast stanowi doskonałą bazę do dalszych działań w ramach marketingu internetowego czy też tzw. remarketingu.

Boty nowej generacji wyróżniające się szczególnymi umiejętnościami i inteligencją stają się istotnym elementem współczesnego świata biznesu prowadzonego za pośrednictwem Internetu. Chatboty oraz voiceboty gotowe są do tego, aby przeprowadzić użytkownika od etapu zgłoszenia problemu (zapytania), aż po dostarczenie mu realnego rozwiązania. Wynika to z tego, że współczesne boty integrowane są z rozmaitymi bazami danych, takich jak: CRM, ERP, HR, infolinia, rozbudowany system dla deweloperów czy też Marketing Automation.

Dlaczego warto zastosować chatboty i voiceboty?

Rozwiązanie działające w systemie 24/7 przez 365 dni w roku to przede wszystkim ogromna oszczędność. Całodobowy system informacyjny i doradczy generuje określone zyski, bez konieczności prowadzenie rozbudowanego działu Call Center. Potencjalni klienci w każdym momencie mogą skorzystać z pomocy wirtualnego asystenta, który pomoże im np. zarezerwować określony lokal usługowy, dom lub mieszkanie, bądź też udzieli informacji o aktualnych promocjach i usługach dodatkowych.

Według badań ankietowych, ponad 50% użytkowników Internetu chętnie korzysta z pomocy asystentów głosowych takich jak: Alexa czy Asystent Google. Wszystko wskazuje również na to, że trend ten będzie z każdym rokiem coraz mocniej się rozwijał.

Do kluczowych zalet botów zalicza się m.in.:

  • dostępność 24/7;
  • skrócony czas konwersacji;
  • szybka reakcja;
  • prostsza komunikacja w czasie rzeczywistym;
  • profesjonalna obsługa klientów;
  • wsparcie budowania pozytywnej kreacji marki;
  • wzmocnienie marketingu nieruchomości, a także marketingu automatycznego;
  • poprawa wyników sprzedaży;
  • wsparcie w ramach systemu dla deweloperów;
  • uproszczenie wielu procedur np. rezerwacji lokali usługowych i mieszkaniowych.

Warto podkreślić również to, że użytkownicy internetu pokochali boty za prosty i wygodny dostęp do informacji. Z każdym rokiem przybywa coraz więcej sektorów gospodarczych, w których możliwość korzystania z tego typu doradców jest wręcz pożądana przez potencjalnych klientów.

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?

Szalenie kusząca jest wizja wykorzystania sztucznej inteligencji na potrzeby budowania silnej pozycji rynkowej, wzrostu sprzedaży, a także utrzymania zainteresowania potencjalnych nabywców powstających nieruchomości. W tej branży każde narzędzie wspierające obsługę klienta jest cennym nabytkiem. Zanim jednak na stronie internetowej inwestycji pojawi się nowej generacji chatbota, zastanów się nad tym, za realizację jakich zadań będzie on odpowiedzialny.

Ważne jest staranne przygotowanie planu. Istotne jest to z jakich baz będzie korzystał Twój wirtualny asystent, a także z jakimi programami będzie zintegrowany oraz jakie dane będą odgrywał kluczowe znaczenie. Jeżeli chcesz sprawdzić czy chatboty to rozwiązanie dla Ciebie, skontaktuj się z nami. Chętnie przygotujemy dla Ciebie propozycję inteligentnego chata, który poprowadzi Twoje biuro sprzedaży bez całą dobę.